ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 2021ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ - BUNTS NEWS WORLD

 

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 2021ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ

Share This

ಬಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು: ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 2021ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 2009ರಲ್ಲಿ ಗಿಂಕೊ ಬಯೋವರ್ಕ್ (Ginko Bioworks) ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. 41 ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 750 ಮೀಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ವ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Pages