ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ: ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ - BUNTS NEWS WORLD

 

ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ: ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ

Share This
BUNTS NEWS, ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಯುಧಪೂಜೆಯಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Pages