ಶದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ UAE ಬಂಟರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ - BUNTS NEWS WORLD

ಶದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ UAE ಬಂಟರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

Share This
ಬಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಲ್ಡ್, ಯುಎಇ: ಯುಎಇ ಬಂಟರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯು ಮಾ.16ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಪುಡ್’ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಶದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. 

Pages