ನವೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭ - BUNTS NEWS WORLD

ನವೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭ

Share This
BUNTS NEWS, ಬೆಂಗಳೂರು:  ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ನವೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 13ರ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ನ.20ರಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ನ.27ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕೆನರಾ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಲ್, ಡಿ.3ರಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಡಿ.10-11ಕ್ಕೆ HMT ಮತ್ತು BEL ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಜರಗಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Pages