“ಉತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ”ಗೆ ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಮಿನೆಟ್: ಮೇಸೆಜ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ - BUNTS NEWS WORLD

“ಉತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ”ಗೆ ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಮಿನೆಟ್: ಮೇಸೆಜ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ

Share This
BUNTS NEWS: ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಾರ್ಡ್ 2016ರ “ಉತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ” ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೋಮಿನೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ‘VOTE” ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್’ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ KUDLA 1RP ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 9711981981 ಗೆ ಮೇಸೆಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ. (ವಾಟ್ಪಾಪ್’ನಲ್ಲಿ ಮೇಸೆಜ್ ಕಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ)

Pages