ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು - BUNTS NEWS WORLD

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Share This
ಪ್ರಥಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಣದಮೂಲೆ, ಮಜಿಬೈಲ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟುಕಲ್ಲು, ಕರ್ನೂರು ಅವರಿಗೆ ಬಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್.ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 
Best Wishes: ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ – ಬಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್.ಕಾಂ – www.BuntsNews.com

Pages