ಪ್ರೋಡ್ಯುಸರ್ ಎರ್ಲಾ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುವೆ: ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ [ವಿಡೀಯೊ] - BUNTS NEWS WORLD

ಪ್ರೋಡ್ಯುಸರ್ ಎರ್ಲಾ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುವೆ: ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ [ವಿಡೀಯೊ]

Share This
BUNTS NEWS, ಉಡುಪಿ: “ಯಾನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುವೆ, ಆಂಡ ಯಾನ್  ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಒರಾಂಡಲ ತುಪರ್ ಪಂದ್ ಪ್ರಾಮೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸುನು ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆನ ಶಿಕ್ಷಣಗ್ ವಿನಿಯೋಗ ಅವೋಡ್“ ಪಂದ್ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೆರ್.
ಆರ್ ಉಡುಪಿಡು ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆತು ಪಾತೆರಿಯೇರ್. [ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ – ವಿಡಿಯೋ ]

Pages