ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ಮನೆತನದ ಗಡಿಪ್ರಧಾನರು ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಧಿವಶ - BUNTS NEWS WORLD

ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ಮನೆತನದ ಗಡಿಪ್ರಧಾನರು ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಧಿವಶ

Share This
ಬಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಸಾರಬಳಿ ಧೂಮಾವತಿ-ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ. ಕೆಂಜಾರು, ಪೇಜಾವರ ಮಾಗಣೆಯ ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ಮನೆತನದ ಗಡಿಪ್ರಧಾನರು ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜುಲೈ 20ರಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(ಬರಹ ಕೃಪೆ: ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟ) “ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ಮನೆತನದ ಶ್ರೀಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಗಡಿಪ್ರಧಾನೆರ್ ಆದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಸೇರಿನ ಈರೆಗ್ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರಧ್ದಾಂಜಲಿ.

ಜೋಗದ ಮದಿಮಾಯೆ ಗಡಿಪ್ರಧಾನೆರ್, ಮಾಯದ ಮದಿಮಾಲ್ ದೈವ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಮದಿಮಾಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೆರೆದ್ ನನ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜದ ದೈವದ ಗಡಿಕಾರೆರೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ಜೀವನನ್ ಬದುಕಿನ ಇರೆನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಏಪಗ್ಲಾ ಮರಪಂದಿನ.

ಚಿಕ್ಕ ಪರಾರಿದ ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮ, ತಾರೆಬರಿತ ಸಾನದ ಪಂಥ, ಬಂಟನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪನ್ಪಿನ ನುಡಿ ಲೋಕಜನಜನಿತ. ಚಿಕ್ಕ ಪರಾರಿದ ಚಾವಡಿದ ನಡೆಟ್ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪಾಡ್ಪಾದ್ ಗಡಿಬೂಳ್ಯನ್ ಕೊರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ದ ರುಚಿಕ್ ಮರ್ಲಾತಿ ದೈವ ಬಂಟೆ.

ಇನಿಕ್ಲ ಬಂಟೆ ನೇಮಡ್ ಪೇರ್ ಪರಿಯೆರೆ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿದ ಚಾವಡಿಗ್ ಬರ್ಪಿನ ತೂಪಿನನೇ ಕಣ್ಣ್.ಗ್ ಐಸಿರ ಉಂದು ಕಾಲಡ್ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿದ ಚಾವಡಿಗ್ಲ ಶ್ರೀದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧನ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿದ ಶ್ರೀದೈವೊಲೆ ಗಡಿಬೂಳ್ಯಗ್ ಕೈಕೊರ್ದು ದೈವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ್ ಕಟ್ಲೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ,ಸತ್ಯಸಂಧೆರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ.

ಪೊರ್ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಳಡ್ ಇರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಂತಿನ ನೆನಪು ಏಪಗ್ಲಾ ಜೀವನಡ್ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ. ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ ಪಂತಿನ ಬುದ್ದಿಪಾತೆರ, ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರ, ಮನಸಾರೆ ಮಂತಿನ ಆರ್ಶೀರ್ವಾದ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಪೊರ್ತು.

ಇರೆನ ದಿವ್ಯಆತ್ಮಗ್ ಚಿರಶಾಂತಿನ್ ಕೊರಡ್ ಪಂದ್ ಶ್ರೀಸೋಮನಾಥ ದೇವೆರೆಡಲಾ, ಧರ್ಮದೈವೊಲು ಶ್ರೀಜುಮಾದಿಡಲಾ, ಶ್ರೀಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯಡಲಾ ನಟ್ಟೊನುವೆ. (ಬರಹ ಕೃಪೆ: ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟ)

Pages